10599629_727349287346015_914970723125415309_n

השקפת העולם שעומדת מאחורי השיטה היא כי לאדם נתונה יכולת בחירה חופשית בכל שלב ושלב בחייו הבוגרים ובכוחו לשנות את דרך התנהלותו ואת מציאות חייו על ידי שינוי תפיסתו את המציאות. המשמעות של הדברים שאותם האדם פוגש בחייו היא בידו, ואם ישנה את האופן שבו הוא רואה את המציאות, הוא ישנה גם את דפוסי התנהגותו וכל הנגזר מהם ומכאן את מהלך חייו.

ללמוד להקשיב 

הנחת יסוד היא שאנשים שואפים להיות חופשיים להיות הם עצמם. הם יהיו חופשיים ככל שיכירו עצמם יותר וכך יתקרבו אל עצמם.

באימון נחקרת השאלה האם אנו תופשים את המציאות כפי שהיא או שמא דרך תפיסות העולם, המגבלות ומנגנוני ההגנה שלנו.

הוויה זו הדרך בה אנו נוכחים בחיים שלנו. להיות מישהו שחי את המושג 'הוויה' בחייו זה להיות אדם המתבונן בעצמו תוך כדי שהוא פועל. לראות איך אני נראה מבחוץ כשאני מדבר בטלפון לדוגמא, איזה אדם פוגש האדם המשוחח איתי, אדם סמכותי, תוקפן, סבלני, מצחיק וכו'. איזה אבא פוגש הילד שלי כשאני בא הביתה? אדם חייכן, קשוב, קשוח וכו'. בדרך כלל אנו מכורים לתוצאות, אנחנו עושים אך לא מתבוננים בעושה.

הנסיבות בחיינו משתנות תדיר ללא שליטתנו אך אנו קובעים מי נהיה אל מול הנסיבות.

הנחת יסוד נוספת היא שהמתאמן הוא המומחה לחייו, ויודע מה טוב עבורו.

מוזמנים להתקשר אלי עוד היום כדי לעשות שינוי שיגרום לכם להתאהב בעצמכם מחדש

054-4220407

 

 

נהניתם? מוזמנים לשתף

מוזמנים להגיב